Tantárgy neve: Java nyelv

Tantárgy kódja: WP1413

 

1. Tantárgyi program

Java környezet, alapfogalmak, kifejezések, értékadás, szelekciók, iterációk, alapvető algoritmusok, metódusok írása. Java osztályok használata, tömbök. Osztályok készítése, állománykezelés.

 

2. Évközi tanulmányi követelmények

Kettő zárthelyi programozási feladatsor megoldása, Java programozási környezet segítségével, a szorgalmi időszakban.

 

3. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Kollokvium

 

4. Az értékelés módszere

A zárthelyi feladatsorok eredményeinek alapján megajánlott jegy vagy szóbeli vizsga.

 

Értékelés:

5 : 100 - 90%

4 :  89 - 80%

3 :  79 - 70%

2 :  69 - 60%

1 :  59 -  0%

 

5. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Internetről letölthető előadásvázlat, gyakorló feladatok és ajánlott irodalmak.

 

6. Kötelező, ajánlott irodalom

Vég Csaba - dr. Juhász István: Java - Start

Nyékyné Gaizler Judit: Java 2 útikalauz programozóknak

Rogers Cadenhead: Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt