Tantárgy neve: Kliens oldali programok

Tantárgy kódja: WP1408

 

1. Tantárgyi program

A kliens oldali programozás eszközei, lehetőségi. Javascript főbb jellemzői, programozás. Alapfogalmak, kifejezések, értékadás, utasítások, objektumok, események, függvények. Egyszerű párbeszédablakok, űrlapellenőrzés.

 

2. Évközi tanulmányi követelmények

Kettő zárthelyi programozási feladatsor megoldása, webböngésző és szövegszerkesztő program segítségével, a szorgalmi időszakban.

 

3. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

Kollokvium

 

4. Az értékelés módszere

A zárthelyi feladatsorok eredményeinek alapján megajánlott jegy vagy szóbeli vizsga.

 

Értékelés:

5 : 100 - 90%

4 :  89 - 80%

3 :  79 - 70%

2 :  69 - 60%

1 :  59 -  0%

 

5. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Internetről letölthető előadásvázlat, gyakorló feladatok és ajánlott irodalmak.

 

6. Kötelező, ajánlott irodalom

Bocz Péter – Szász Péter: A világháló lehetőségei

K. Jamsa, S. Lalani, S. Weakly: A WEB programozása I-II.

Michael Moncur: Tanuljuk meg a JavaScript használatát 24 óra alatt